Grape Nursery

By | October 1, 2016

Sahibi Will Bucklin olan Old Hill Ranch Sonoma’nın en eski üzüm baÄŸlarından biridir. Bucklin ekolojik üretime inanmaktadır. Bunun anlamı, onun baÄŸları saÄŸlıklı yaÅŸam ile doludur. KurbaÄŸalar Waterboxx altındaki nemli ortamı severler. Mikroplar, bakteriler ve solucanlar boÅŸluklar oluÅŸturmaktadır. Böylece toprak tamamen oksijen ile dolmaktadır. Groasis Waterboxx saÄŸlıklı kök geliÅŸimini saÄŸlar.

Yumuşak ve verimli bir ortam oluşturur. Derinlere nüfuz eden bitkinin kökleri çok güçlü. Bitkiyi topraktan kazarak çıkarmak çok zor. Dikimin yapıldığı Temmuz 2010 dan sonra 20 den fazla dikey radikal kök oluşmuş Bu film Ekim ayında, dikimden 4 ay sonra çekilmiştir. Ve bitki köklerinin tamamen dikine olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten de aşağı doğru büyüyorlar.

Gelecek yıl kökler 10 m derinliğe kadar büyüyeceklerdir. Bu sağlıklı kök sistemi ile Bitkinin asla sulanmaya ihtiyacı olmayacaktır. Teşekkürler Groasis Waterboxx. 1 bitki için yılda 800 lt su tasarrufu sağlanacaktır ..

ABC Song ABC Alphabet Song Learning ABC for Children Nursery Rhymes for Babies Toddlers

A it’s an Apple Pie! B it’s Bananas C it’s Candy D it’s Delicious… Did you learn the ABC!?Now sing along with me! E is Eat it! F it’s Food time! G a Glass of Grape Juice!

H is Happy Time! Did you learn the ABC!?Now sing along with me! I isn’t this Interesting? J Let’s Jump Now K Let’s Kangaroo!! L Let’s Laugh now! Did you learn the ABC!?Now sing along with me! M there’s Music!

N Let’s Nod Now! O it’s Obvious that P it’s Perfect! Did you learn the ABC!?Now sing along with me! Q it’s Quality! R Let’s Rhyme now! S sing along now! T what a Terrific Song!

Did you learn the ABC!?Now sing along with me! U Stand UP now! V playing the Violins W Life is Wonderful!! That leads us to X Y and Z! Did you learn the ABC!?Now sing along with me! A! B!

C! D! E! F! G! H! I! J!

K! L! Did you learn the ABC!?Now sing along with me! M! N! O! That’s P! Q!

Leave a Reply